Účel nadácie UPJŠ

Nadácia sa zameriava na odstránenie dôsledkov nedostatočného financovania univerzitného vzdelávania, zdôraznenie potreby rozvoja tvorivej vedeckej práce ako základne na poskytovanie vysokoškolského, postgraduálneho a celoživotného vzdelávania, zvýšenie spoločenského ocenenia práce vysokoškolského učiteľa a podporu vynikajúcich talentovaných študentov.


Aktuality

Spolupracujeme

Davetec