Orgány Nadácie UPJŠ

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Predseda Správnej rady nadácie

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

pavol.sovak@upjs.sk
055/62 226 08
fax: 055/62 281 09
VoIP (enum): +421 55 234 1601
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Člen Správnej rady nadácie

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

ladislav.mirossay@upjs.sk
+421 918 323 800
VoIP (enum): +421 55 234 3233
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

Člen Správnej rady nadácie

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

jan.imrich@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 1218
JUDr. Zuzana Gažová

Správkyňa nadácie

JUDr. Zuzana Gažová

zuzana.gazova@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 1150
RNDr. Dagmar Hvozdovičová

Revízor nadácie

RNDr. Dagmar Hvozdovičová

dagmar.hvozdovicova@upjs.sk
VoIP (enum): +421 55 234 7124


Podporte našu nadáciu, naša nadácia podporuje vzdelávanie, vedu a výskum.
ĎAKUJEME.